Extrawheel Przyczepka i akcesoria rowerowe

Na pierwszym planie widoczny jest mężczyzna siedzący na rowerze. Mężczyzną jest Pan Radosław Rakoczy właściciel firmy Extrawheel. W tle widać łąkę, lasy oraz góry.

"Najtrudniej jest wymyślić coś prostego…  Wsparcie z Funduszy Unii Europejskiej pomogło nam zrealizować nasz pomysł." Radosław Rakoczy, Extrawheel

Coś prostego a jednocześnie będące jedynym na świecie. Mowa o rowerowej przyczepce turystycznej na jednym kole 3 generacji, która jednocześnie wiezie zapasowe koło do roweru. Ten pomysł narodził się już wiele lat temu. Na przestrzeni czasu w oparciu o wiedzę i doświadczenie Pan Radosław Rakoczy wraz ze wspólnikiem Panem Krzysztofem Cudzichem stale udoskonalali swój produkt. Dziś za tą niezwykłą przyczepką rowerową stoją także nowe wzory przemysłowe i spójna linia produktów takich jak sakwy rowerowe, worki transportowe czy odzież wyprawowa. Sam projekt designu stanowi pewnego rodzaju instrukcję na kolejne lata dalszego rozwoju firmy Extrawheel. Dziś podróżnicy z ponad 65 krajów świata m.in. z Korei Południowej, Australii, USA i niemal całej Europy użytkują produkty firmy Extrawheel. Wykorzystują je nie tylko na krótkich wycieczkach ale i wymagających ekspedycjach rowerowych. Potwierdzają przy tym, że mają najwyższą jakość i sprawdzają się w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Nazwa Beneficjenta: EXTRAWHEEL SP. Z O. O. 
Wartość projektu: 122 tys. zł
Wartość dofinansowania UE: 89 tys. zł 

Extrawheel Trailer and Bicycle Accessories

"The hard part is to come up with something simple … Support from the European Union Funds has helped us to realize our idea." Radosław Rakoczy, Extrawheel

Something simple and at the same time the only one in the world. We mean a 3rd generation cycling trailer on one wheel which at the same time carries a spare bicycle wheel. The idea was born many years ago. Over time, basing on knowledge and experience, Mr. Radosław Rakoczy and his partner Krzysztof Cudzich have been constantly improving their product. Today, along with this unusual bicycle trailer, new industrial designs and a coherent product line of bike panniers, transport bags and expedition clothing are developed. Travelers from over 65 countries, including South Africa, Australia, the USA and almost all of Europe use Extrawheel products. They use them not only on short trips but also on demanding cycling expeditions. At the same time, they confirm that they are of the highest quality and prove it in the most extreme conditions.

Name of the Beneficiary: EXTRAWHEEL SP. Z O. O.
Project value: PLN 122K
Value of the EU co-financing: PLN 89K