Firma Handlowo Usługowa "Czosneczek" Bogdan Ciężadło

Na zdjęciu widoczny mężczyzna w koszuli w kratę, Pan Bogdan Ciężadło, właściciel firmy "Czosneczek". Mężczyzna stoi przed stoiskiem z warzywami, w ręku trzyma pomidora. Tle zielona trawa.

„Nareszcie po wielu latach odnalazłem swoją drogę życiową i mogę spędzać czas w sposób jaki lubię, i który daje mi satysfakcję.” Bogdan Ciężadło, FHU „Czosneczek”

Handel obwoźny zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością – dla klientów wygoda i niższe ceny, a dla właściciela mniejsze koszty i dobra okazja do zyskania nowych kupujących. Pan Bogdan po 13 latach bycia na emeryturze dzięki udziałowi w projekcie „Dobry Czas na Biznes” realizowanym ze środków Funduszy Europejskich otworzył własną firmę „Czosneczek” zajmującą się obwoźnym handlem warzywami i owocami. Jego biznes bardzo dobrze prosperuje, a Pan Bogdan po wielu latach może spełniać się zawodowo i spędzać czas w sposób taki jaki lubi.

Nazwa Beneficjenta: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Tytuł projektu: Dobry Czas na Biznes – ST
Wartość projektu: 19,26 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 16,37 mln zł

"Czosneczek" Bogdan Ciężadło Trade and Service Company

"Finally, after many years I have found my way of life. Thanks to European Funds, I can spend time in a way that I like, with satisfaction." Bogdan Ciężadło, FHU "Czosneczek"

Door-to-door selling is becoming more and more popular – due to customers convenience and lower prices, and due to the owner lower costs and a good opportunity to gain new buyers. Bogdan, after 13 years of being retired, thanks to his participation in the "Good Time for Business" project, implemented from the European Funds, opened his own company, "Czosneczek", dealing with door-to-door sales of vegetables and fruit. His business is prospering, and Bogdan can develop professionally and spend time in the way he likes.

Name of the Beneficiary: Malopolska Regional Development Agency S.A.
Title of the project: Good Time for Business - ST
Project value: PLN 19.26 million
Value of the EU co-financing: PLN 16.37 million