Sklep odzieżowy „Magia Mody"

Na zdjęciu widoczna jest kobieta trzymająca w ręce sukienkę na wieszaku. Jest to Pani Grażyna Wikłacz, właścicielka sklepu odzieżowego Magia Mody. W tle widoczne są sukienki i pomieszczenie sklepu odzieżowego.

„Całe życie chciałam mieć coś swojego. Moda to moja pasja i hobby. Marzyłam o sklepie z odzieżą, a udział w projekcie i dotacje jakie dostałam na założenie firmy pozwoliły na realizacje tych planów.” Grażyna Wikłacz, Magia Mody

Pani Grażyna Wikłacz od zawsze marzyła o własnym biznesie, który dawałby Jej radość i satysfakcję. Dzięki swojemu uporowi w dążeniu do celu, wytrwałości i wsparciu Funduszy Europejskich prowadzi w Nowym Sączu własny sklep odzieżowy „Magia Mody” i realizuje się zawodowo. Szansa wzięcia udziału i skorzystania z dofinansowania w ramach projektu „Mój szef to ja!” pomogła Pani Grażynie podjąć decyzję o otworzeniu swojej działalności i dodała odwagi w realizacji marzeń. Środki pozyskane w ramach dotacji Pani Grażyna przeznaczyła na zakup sprzętów i wyposażenia sklepu. Ponadto udział w projekcie umożliwił jej udział w szkoleniach pomocnych w planowaniu i prowadzeniu własnej działalności.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Tytuł projektu: Mój szef to ja!
Wartość projektu: 18,93 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 16,09 mln zł

"Magic of Fashion" clothing store

"All my life I have wanted to have something of my own. Fashion is my passion and hobby. I dreamed about a clothing store, and the participation in the project and the subsidies I got for setting up the company allowed me to implement the plans." Grażyna Wikłacz, Magic of Fashion

Grażyna Wikłacz has always dreamed about her own business that would give her joy and satisfaction. Thanks to her determination in pursuing the goal, perseverance and support of European Funds, she is now running her own fashion store, "Magic of Fashion" in Nowy Sącz and works professionally. The chance to participate and take advantage of the funding within the "My boss is me!" project helped Grażyna decide to open her business and gave her courage in realizing her dreams. The funds obtained as part of the subsidy were allocated by Grażyna to the purchase of devices and shop equipment. Participation in the project also enabled her to participate in training to help her plan and run her own business.

Name of the Beneficiary: City of Nowy Sącz – Nowy Sącz Business Incubator
Title of the project: My boss is me!
Project value: PLN 18.93 million
Value of the EU co-financing: PLN 16.09 million