Opakowania firmy PAKOREX

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna ubrany w koszule. Mężczyzna to pan Wiesław Ziarno właściciel firmy Pakorex. W tle widoczny jest zakład produkcji tworzenia papierowych toreb do pakowania żywności.

„Dzięki Funduszom Europejskim przeszliśmy na wyższy poziom technologiczny.” Wiesław Ziarno, PAKOREX

Korzystamy z nich każdego dnia i z pewnością ciężko byłoby wyobrazić sobie ich brak na sklepowych półkach podczas codziennych zakupów. Mowa o papierowych torbach do pakowania pieczywa, wyrobów cukierniczych i innej żywości oraz ich odmianie, w których zastosowanie foliowego okienka umożliwia ekspozycję zapakowanego towaru. To właśnie z Małopolsce, w Osieku firma PAKOREX jako pierwsza w kraju rozpoczęła produkcję tej odmiany opakowań, a obecnie stała się ich znaczącym na rynku producentem. Torebki są wykonywane z papierów ekologicznych i stanowią alternatywę dla wszechobecnych woreczków foliowych. W ostatnim czasie firma PAKOREX wprowadziła kolejną serię opakowań dla małej gastronomii w postaci opakowań umożliwiających podgrzewanie produktów żywnościowych bezpośrednio w opakowaniu. Za pomysł, realizację i nadzór nad projektem realizowanym przy udziale Funduszy Europejskich odpowiada jeden z czterech braci – założycieli firmy PAKOREX – Pan Wiesław Ziarno. To ogromny sukces małopolskiego przedsiębiorcy. Wyroby firmy można spotkać zarówno w największych sieciach handlowych i gastronomicznych w Polsce, jak i za granicą.

Nazwa Beneficjenta: PAKOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wartość projektu: 3,87 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 1,13 mln zł

PAKOREX packaging

"Thanks to the European Funds, we have moved to a higher technological level." Wiesław Ziarno, PAKOREX

We use them every day and it would be hard to imagine no presence of them on store shelves during everyday shopping. I mean paper bags for packaging bread, confectionery and other food, in the case of which the use of a foil window allows the presentation of the packaged goods. It was in the Malopolska Region, in Osiek, that PAKOREX was the first in the country to start production and became their major producer on the market. The bags are made of ecological papers and are an alternative to plastic bags. Recently, PAKOREX has introduced another series of packaging for small catering in the form of packaging enabling the heating of food products directly in the packaging. The idea, implementation and supervision of the project implemented with the participation of European Funds are the responsibilities of one of the founders of PAKOREX – Mr. Wiesław Ziarno. The company's products can be found both in the largest retail and catering chains in Poland and abroad.

Name of the Beneficiary: PAKOREX LIMITED LIABILITY COMPANY LIMITED PARTNERSHIP
Project value: PLN 3.87 million
Value of the EU co-financing: PLN 1.13 million