Pracownia artystyczna Inversja

Na zdjęciu  widoczna jest pani Magdalena Sięka-Kędzierska właścicielka pracowni artystycznej "Inversja". Kobieta ubrana jest w koszule czarno- białe paski i wykonuje rzeźbę z gliny.  W tle widoczne wnętrze pracowni.

„Fundusze Europejskie dodały mi odwagi do realizacji marzeń. Dzięki nim mogę realizować swoją największą pasję.” Magdalena Sięka-Kędzierska, Pracownia artystyczna Inversja

Rzeźby ceramiczne i drewniane, własnoręcznie wykonane meble ogrodowe, malarstwo ścienne oraz produkty wykonane z gliny – miłość, pasja a od niedawna dzięki wsparciu Funduszy Europejskich spełnienie marzeń Pani Magdaleny Sięki-Kędzierskiej. Pani Magdalena od dzieciństwa zajmuje się sztuką. Od dawna myślała nad założeniem własnej działalności, w której mogłaby połączyć pasję z pracą zarobkową. Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą” przekonał ją do podjęcia ważnej decyzji o założeniu własnej firmy. Dzięki niemu Pani Magdalena otworzyła własną pracownię artystyczną Inversja, w której świadczy usługi z zakresu rzeźbiarstwa, malarstwa i ceramiki.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Tytuł projektu: Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II
Wartość projektu: 15,31 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 13,02 mln zł

Inversja Artistic Studio

"European Funds have given me courage to pursue my dreams. Thanks to them, I can realize my greatest passion." Magdalena Sięka-Kędzierska, Inversja Artistic Studio

Ceramic and wooden sculptures, hand-made garden furniture, hand-painted decorations on the walls and products made of clay - love, passion and, thanks to the support of European Funds, fulfillment of the dreams of Magdalena Sięka-Kędzierska. Magdalena has been involved in art since her childhood. For a long time she has been thinking about starting her own business, where she could combine her passion with paid work. The "Become a Podhale Entrepreneur" project convinced her to make an important decision to set up her own company. Thanks to it, Magdalena opened her own Inversja studio, where she provides services in the field of sculpture, painting and ceramics.

Name of the Beneficiary: Foundation for the Development of the Rabka Region
Title of the project: Become a Podhale Entrepreneur II
Project value: PLN 15.31 million
Value of the EU co-financing: PLN 13.02 million