Producent mebli VANMAR

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna prezentujący białe meble. Jest to Pan Marek Kościelniak właściciel firmy VANMAR. W tle widoczne są paczki oraz białe meble.

„Fundusze Europejskie sprawiły, że wnętrza domów naszych klientów zyskały więcej światła i otworzyły się na nowe możliwości.” Marek Kościelniak, VANMAR

VANMAR to przedsiębiorstwo, które od kilkunastu lat zajmuje się produkcją mebli. Dzięki swojemu doświadczeniu zapewnia klientom nowoczesne produkty o bardzo wysokiej jakości. Są to w szczególności: stoliki RTV, biurka, komody, szafy i regały. W ramach projektu zrealizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej firma nabyła specjalistyczny sprzęt i na bazie własnych prac badawczo-rozwojowych wprowadziła na rynek innowacyjne produkty i nowe technologie produkcji. Przedsiębiorstwo Pana Marka Kościelniaka w swojej ofercie posiada kolekcję mebli kompaktowych, dedykowaną do mniejszych pomieszczeń. Meble zostały tak zaprojektowane, aby łączyć w sobie wiele funkcji i ułatwić życie w małej przestrzeni. Charakteryzuje je zarówno innowacyjność pod kątem użytkowym, jak i designerskim.

Nazwa Beneficjenta: VANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wartość projektu: 2,76 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 900 tys. zł

VANMAR furniture manufacturer

"European Funds made the interiors of our clients' homes allow more light and opened up our new opportunities." Marek Kościelniak, VANMAR

VANMAR is a company that has been manufacturing furniture for over a decade. Thanks to its experience, it provides its customers with modern products of very high quality. They include, in particular, tables for home electronics, desks, dressers, wardrobes and shelves. The project implemented with the used of the European Union involved the company’s acquisition of specialized equipment and basing on its own research and development works to market innovative products and new production technologies. The company of Marek Kościelniak has a collection of compact furniture dedicated to smaller rooms in its offer. The furniture has been designed to combine many functions and make life easier in a small space. They are characterized by both usability as well as designer innovation.

Name of the Beneficiary: VANMAR LIMITED LIABILITY COMPANY LIMITED PARTNERSHIP
Project value: PLN 2.76 million
Value of the EU co-financing: PLN 900k