Produkty do przechowywania i eksponowania wina firmy DlaWina.pl

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna stojący na schodach do piwniczki, trzymający w rękach wino. Mężczyzna to Tomasz Żołądź właściciel firmy DlaWina.pl. Znajduję się on w modułowej piwnicy do przechowywania wina. Za nim widoczny jest meble do przechowywania i eksponowania wina.

„Fundusze Europejskie to nie tylko wsparcie finansowe, ale także nauka planowania, budżetowania i kontroli założonej inwestycji. To praktyczna wiedza z zakresu biznesu przydatna w skutecznym prowadzeniu firmy.” Tomasz Żołądź, DlaWina.pl

Zwykliśmy mawiać, że „im starsze, tym lepsze”. Kochamy jego aromat i uwielbiamy smak. Wino –  to jeden z najbardziej popularnych i lubianych trunków. Prawdziwi koneserzy polecają jego leżakowanie, a jako najlepsze miejsce do tego wskazują piwniczki na wino. Pan Tomasz Żołądź, właściciel firmy DlaWina.pl przy udziale Funduszy Europejskich opracował projekt modułowej piwnicy do przechowywania wina i system mebli do jego przechowywania i eksponowania. Konstrukcja piwniczki zapewnia odpowiednie parametry cieplno-wilgotnościowe przy minimalnych kosztach jej utrzymania i eksploatacji. Innowacyjne produkty polskiego przedsiębiorcy umożliwiają prawidłowe przechowywanie wina i jego kolekcjonowanie nie tylko przez właścicieli rezydencji, ale i w warunkach domowych.

tylko przez wykwalifikowanych winiarzy i właścicieli drogich rezydencji, ale również przez każdego sympatyka tego trunku.

Nazwa Beneficjenta: DLAWINA.PL SP. Z O.O.
Łączna wartość projektów: 172 tys. zł
Łączna wartość dofinansowania UE: 121 tys. zł

Products for storing and displaying DlaWina.pl wines

"European Funds are more than financial support, they also teach to plan, budget and control the investment. This is practical business knowledge useful in the effective running of a company. " Tomasz Żołądź, DlaWina.pl

We used to say that "the older, the better." We love the aroma and we love the taste. Wine - is one of the most popular and liked liquors. Real connoisseurs recommend aging, and say that wine cellars are the best place to do it. Mr. Tomasz Żołądź, the owner of DlaWina.pl used the European Funds to develop a design of a modular basement for storing wine and a system of furniture for its storage and display. The design of the cellar ensures proper thermal and humidity parameters with minimal maintenance and operating costs. The innovative products of the Polish entrepreneur enable the proper storage of wine and its collection not only by the owners of the residence, but also at home, not only by skilled winemakers and owners of expensive residences, but also by every sympathizer of this drink.

Name of the Beneficiary: DLAWINA.PL SP. Z O.O.
Total value of projects: PLN 172K
Total value of the EU co-financing: PLN 121K