Wypożyczalnia sprzętu wodnego w Czorsztynie

Na pierwszym planie widoczny jest mężczyzna znajdujący się na łódce trzymający się poręczy łódki. Jest to Pan Witold Żytkowicz, właściciel firmy Auto Wito. W tle widoczne jest jezioro wraz pagórkami.

„Fundusze Europejskie poszerzają horyzonty inwestycyjne.” Witold Żytkowicz, AUTO WITO

Jezioro Czorsztyńskie, rozlewające się pomiędzy Niedzicą a Czorsztynem, to ulubione miejsce przystankowe dla turystów zmierzających w Pieniny. W wykorzystaniu walorów Jeziora Czorsztyńskiego swój udział mają środki Unii Europejskiej. Pan Witold Żytkowicz, właściciel Tawerny Vito, zlokalizowanej nad samym brzegiem jeziora, zrealizował inwestycję, w ramach której wybudował wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz obiekty służące rekreacji wodnej. Przystań oferuje miejsca do cumowania i miejsca postojowe przy pomostach pływających oraz miejsca do wypoczynku w bezpośredniej bliskości jeziora. Wypożyczalnia posiada w swojej ofercie kajaki, rowerki wodne oraz jachty, które umożliwiają nie tylko poznanie tej pięknej okolicy, ale również przemieszczanie pomiędzy średniowiecznymi zamkami stojącymi nad brzegiem jeziora.

Nazwa Beneficjenta: AUTO WITO WITOLD ŻYTKOWICZ
Wartość projektu: 2,06 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 1,12 mln zł

Water equipment rental in Czorsztyn

"European Funds broaden investment horizons." Witold Żytkowicz, AUTO WITO

Czorsztyn Lake, located between Niedzica and Czorsztyn, is a favorite stop-over location for tourists heading for the Pieniny Mountains. The European Union funds contribute to the use of the Czorsztyn Lake's assets. Mr. Witold Żytkowicz, the owner of Taverna Vito, located at the very shore of the lake, executed an investment within which he built a water equipment rental and facilities for water recreation. The facility offers moorings and parking spaces at floating piers and a place to relax in the immediate vicinity of the lake. The rental shop offers kayaks, pedal boats and yachts to allow you to not only get to know this beautiful area but also to travel from one medieval castle standing on the shore of the lake to another.

Name of the Beneficiary: AUTO WITO WITOLD ŻYTKOWICZ
Project value: PLN 2.06 million
Value of the EU co-financing: PLN 1.12 million