Zakład Mechaniczny „Precyzja”

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna znajdujący się wewnątrz hali produkcyjnej, który pokazuje swoje maszyny. Mężczyzna na zdjęciu to Roman Olchawa właścicel firmy Zakład Mechaniczny ,,Precyzja

„Rozwój w ostatnich latach firma zawdzięcza środkom z Unii Europejskiej, które pomogły unowocześnić park maszynowy i dzięki temu wprowadzić do produkcji nowe wyroby.” Roman Olchawa, Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o.

Zakład Mechaniczny „Precyzja” w Czchowie to firma, która powstała w oparciu o rodzinne, wieloletnie tradycje rzemieślnicze, sięgające lat 50-tych. Zakład „Precyzja” to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju maszyn rozdrabniających do drewna, gałęzi i tworzyw sztucznych. Swój sukces i ciągły rozwój firma zawdzięcza właścicielowi. Pan Roman Olchawa w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę oraz wsparcie środków unijnych nieustannie stara się rozwijać, powiększać i unowocześniać swoją firmę. Do produkcji stopniowo wprowadzane są na rynek nowe i trudniejsze technologicznie wyroby. Produkty firmy poza rynkiem polskim dostępne są w również w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach czy Szwajcarii.

Nazwa Beneficjenta: Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 316 tys. zł
Wartość dofinansowania UE: 175 tys. zł

"Precision" Mechanical Plant

"In recent years, the company owes its development to funds from the European Union, which helped to modernize the machine park and thus introduce new products into production." Roman Olchawa, "Precision" Mechanical Plant Sp. z o.o.

The "Precision" Mechanical Plant in Czchów is a company that was founded on the basis of family, many years of craft traditions dating back to the 1950s. This is an enterprise that specializes in the production of various types of crushing machines for branches, wood waste and plastics. The President of the company, Mr. Roman Olchawa, based on his own experience and knowledge as well as the support of the EU funds, constantly striving to develop, enlarge and modernize the company. New and technologically more difficult products are gradually being introduced into the market. The company's products outside the Polish market are also available in other European Union countries, including in Germany, Austria, the Czech Republic and Switzerland.

Name of the Beneficiary: "Precision" Mechanical Plant Sp. z o.o.
Total value of projects: PLN 316k
Total value of the EU funding: PLN 175k